Dansk Ortopædisk Selskab: Genovervej behandlingsrådets form og metode

DEBAT: Repræsentationen i regionernes behandlingsråd sikrer rygdækning bagud i regionerne, men nedprioriterer fagligheden, skriver Dansk Ortopædisk Selskabs formænd.

Af Bo Sanderhoff Olsen, Morten Schultz Larsen og Torben Bæk Hansen
Formand, afgående formand og næstformand, Dansk Ortopædisk Selskab

Nye og dyrere behandlinger indføres ofte på baggrund af en forventet bedre behandlingseffekt og med mindre skelen til den medfølgende økonomi i etablering og drift.

Dette vil uvilkårligt føre til behov for prioriteringer i et økonomisk presset sundhedsvæsen, idet allerede indførte velprøvede og billige behandlinger af simple lidelser i bevægeapparatet let vil blive udfordret af det økonomiske pres, der udløses af nye dyre, højteknologiske behandlinger på andre områder.

Udgifter til operationer for eksempelvis knyster på fødderne, nerveafklemning ved håndleddet og slidgigt i knæ, hofter og skuldre vil således let blive nedprioriteret i konkurrencen med investeringer i nye dyre teknologier på kræftområdet.

Desuden ser vi nu også i ortopædkirurgien et stigende tilbud om personlig medicin/implantater med eksempelvis specialfremstillede ledproteser, der tilpasses den enkelte patient og i teorien skulle give bedre funktion og holdbarhed, men som ikke overraskende er meget dyrere end de standardproteser, som vi ellers anvender, og sjældent er særlig veldokumenterede.

Få mest sundhed for pengene
Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) finder det derfor positivt, at der sættes fokus på at målrette sundhedsvæsenets ressourcer til de teknologier og indsatser, der giver mest sundhed for pengene, eksempelvis målt i kvalitetsjusterede leveår, så behandlingen af mere simple og ikke-livstruende sygdomme ikke automatisk vil blive nedprioriteret.

Valget af at gøre dette gennem indførelse af behandlingsråd vil være en af flere mulige metoder. DOS finder dog, at proceduren for udvælgelse af behandlinger til vurdering i det nye råd bør beskrives mere klart, så der ikke opstår unødvendigt bureaukrati og inerti ved indførelse af alle nye behandlinger i sundhedsvæsenet uanset omfang og type.

Udvælgelsen af behandlinger til vurdering skal således være gennemskuelig og ensartet. Det skal også være behandlinger, hvis indførelse har væsentlige økonomiske konsekvenser, så vi ikke risikerer, at rådet skal forelægges alle mindre justeringer af nuværende behandlinger med for eksempel opdatering af allerede kendte ledproteser eller implantater til behandlinger af knoglebrud. 

Tung, politisk overvægt i repræsentationen
Vurderingerne i rådet skal sikres et sikkert fagligt fundament. I det nuværende forslag er der en meget tung overvægt i repræsentationen fra det politisk-administrative system og en sparsom lægefaglig og sundhedsfaglig repræsentation.

Herved sikrer man selvfølgelig rygdækning bagud i regionerne i det politisk-administrative system, mens man i rådet nedprioriterer fagligheden i udvælgelsen og vurderingen af nye behandlinger.

DOS mener, at lægerepræsentationen i rådet samt de underliggende faglige udvalg til vurdering af konkrete nye behandlinger bør styrkes væsentligt for at skabe gennemslagskraft og faglig legitimitet.

Fra vores side skal der lyde et stort "ja tak" til arbejdet med prioriteringer af nye behandlinger i sundhedsvæsenet, men hvis forslaget om indførelse af behandlingsråd skal føres ud i livet, bør form og metode genovervejes, særlig med fokus på en øget sundhedsfaglig og især lægefaglig repræsentation.

Forrige artikel Brugernes Akademi til Heunicke: Inspirationskataloger løser ikke udsattes sundhedsproblemer Brugernes Akademi til Heunicke: Inspirationskataloger løser ikke udsattes sundhedsproblemer Næste artikel Sygeplejerske: Fagbosser skal adoptere hele ideen med omsorgsguldmine Sygeplejerske: Fagbosser skal adoptere hele ideen med omsorgsguldmine