Børns mistrivsel på Sjælsmark mangedobler sagsudgifter i Hørsholm

SJÆLSMARK: Hørsholm Kommune brugte i 2018 mere end 1.350 timer på at behandle sager om børns mistrivsel på Udrejsecenter Sjælsmark mod 300 timer i 2017. Sagsbehandlerne er magtesløse, og tiden går fra andre borgere, siger borgmesteren.

Børn af afviste asylansøgere mistrives i en sådan grad på Udrejsecenter Sjælsmark, at sagsbehandlerne føler sig magtesløse og bruger mere og mere tid på sagsbehandlingen.

Det forklarer borgmester i Hørsholm Kommune, Morten Slotved (K).

"Det er et større pres, der kommer på vores forvaltning. Det tager tid fra andre borgere," siger Morten Slotved.

Reaktionen kommer på baggrund af, at mængden af tid, kommunen bruger på blandt andet børnefaglige undersøgelser, forebyggelsestiltag og anbringelsessager fra Udrejsecenter Sjælsmark, er steget fra 300 timer i 2017 til mere end 1.350 timer i 2018.

Det viser dokumenter fra Hørsholm Kommune, som Altinget har fået aktindsigt i. Derudover er antallet af underretninger fra Udrejsecenter Sjælsmark nu oppe på 56 mod 51 underretninger i slutningen af december.

"Det er sager, vi ikke er vant til at se. Det er nogle stærkere og mere socialt udsatte sager," siger borgmesteren.

Magtesløse sagsbehandlere
I alt beskæftiger sagerne samlet set nu en fuldtidsstilling. Det belaster forvaltningen, siger både borgmester Morten Slotved og den socialdemokratiske formand for Børne- og Skoleudvalget, Niels Lundshøj.

Det er nemlig ikke afsat flere ressourcer, og det betyder, at medarbejderne skal løbe stærkere for at nå sagerne, lyder opråbet fra socialdemokraten. Samtidig afføder sagerne magtesløshed blandt kommunens sagsbehandlere.

"Hver gang vi har iværksat en foranstaltning, så kommer der nye, og det er stigende. Det er dybt frustrerende," siger Niels Lundshøj.

Læs hele historien på Altinget: social, hvor du kan få endnu mere baggrund og læse borgmesteren forklare, hvorfor kommunens sagsbehandlere undersøger, om forældre på Udrejsecenter Sjælsmark bevidst begår overgreb på deres børn for at forlænge deres sagsbehandlingstid.

Forrige artikel Universiteter ansætter mest fra egne rækker: Universiteter ansætter mest fra egne rækker: "Man kan diskutere, om det er nepotisme" Næste artikel Grønlænderne gider ikke stemme til folketingsvalg Grønlænderne gider ikke stemme til folketingsvalg