Ombudsmanden sår tvivl om lovligheden af at tvangsanbringe børn fra Sjælsmark

SJÆLSMARK: Serviceloven gælder ikke for børn af afviste asylansøgere, lyder det fra ombudsmanden. Dermed stiller han spørgsmål ved, om det er lovligt at tvangsfjerne børn fra Sjælsmark. Regeringen arbejder på en lovændring.

Anbringelserne af børn af afviste asylansøgere foregår på et spinkelt retsgrundlag. Det betyder i princippet, at domstolene kan ende med at underkende de tre anbringelser, der har fundet sted på Sjælsmark.

Det fortæller Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, til Altinget.

Han sår tvivl om, hvorvidt det er lovligt, når Hørsholm Kommune anbringer børn fra Sjælsmark, der mistrives, med henvisning til serviceloven.

”Serviceloven gælder ikke direkte for børn af afviste asylansøgere,” siger Jørgen Steen Sørensen.

”Det betyder, at der er et usikkert retsgrundlag for det, kommunerne gør i dag. I sidste ende er det op til domstolene at afgøre, om det retsgrundlag er godt nok,” lyder det fra ombudsmanden.

S: Socialloven skal gælde
I mandags lød forslaget fra Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, at Hørsholm Kommune om nødvendigt måtte tvangsfjerne de børn, der mistrives. Men det er der altså ifølge ombudsmanden ikke hjemmel til i lovgivningen på nuværende tidspunkt.

”Men det betyder ikke, at man ikke i sidste ende vil nå frem til, at der ud fra for eksempel principper om nødret alligevel er hjemmel til at anbringe børnene. Vores opfattelse er bare, at den diskussion skal man af hensyn til både børnene og myndighederne helst ud over,” siger ombudsmanden.

Socialdemokratiets udlændingeordfører håber i lyset af ombudsmandens udmelding på, at ”paragrafferne kommer på plads”.

”Vi mener, at det skal fremgå klart af socialloven, at børn af afviste asylansøgere har de samme rettigheder som andre børn i Danmark,” skriver Mattias Tesfaye i en mail til Altinget.

Præcisering af lov på vej
Folketingets Ombudsmand har i et brev til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg for nylig opfordret til en præcisering af lovgivningen.

Opfordringen kommer på baggrund af det usikre retsgrundlag for anbringelserne. Præciseringen af loven skal sikre, at man i fremtiden ikke står i en situation, hvor domstolene underkender tvangsanbringelserne, forklarer ombudsmanden.

”Vores ærinde er at spænde et juridisk sikkerhedsnet ud under både børnene og myndighederne for at sikre, at hvis der er behov for at tvangsfjerne børn af afviste asylansøgere, så kan det gøres på et sikkert retsgrundlag,” siger Jørgen Steen Sørensen.

Børne- og Socialministeriet oplyser til Altinget, at en tværministeriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra både Børne- og Socialministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet har afsluttet arbejdet med mulige lovgivningsmæssige løsninger på problemstillingen. Sagen skal nu drøftes politisk, formentlig i regeringens koordinationsudvalg, lyder det fra ministeriet.

Forrige artikel Ny aftale: Danskerne får dyrere, men renere drikkevand Ny aftale: Danskerne får dyrere, men renere drikkevand Næste artikel Sverige tæt på ny regering: To borgerlige partier peger på Stefan Löfven Sverige tæt på ny regering: To borgerlige partier peger på Stefan Löfven