Overblik: Her er regeringens strategi for forsyning

DOKUMENTATION: Med en ny forsyningsstrategi og fem nye principper skal forsyningssektoren effektiviseres for knap seks milliarder kroner. Få overblik over tiltagene her.

Det er for dyrt, når en almindelig familie bruger 37.000 kroner på blandt andet varme og el, mener regeringen. Derfor er der torsdag præsenteret en ny forsyningsstrategi, der skal effektivisere forsyningssektoren - altså de selskaber, der blandt andet leverer vand, varme og el.

Med den nye strategi vil regeringen effektivisere forsyningssektorerne for 5,9 milliarder kroner i 2025. Effektiviseringerne vil ifølge regeringen give lavere priser på forsyningsydelser og derved give husholdningerne flere penge mellem hænderne og styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

Regeringens forsyningsstrategi har en lang række konkrete tiltag, som er delt ind under fem principper for fremtidens forsyningssektor. Ifølge regeringen skal disse principper være med til at sikre effektiv, gennemsigtig og sammenhængende forsyning med lave priser, høj forsyningssikkerhed, høj miljøbeskyttelse, høje sundhedsstandarder og bedre produkter gennem teknologiudvikling.

Det fem principper kan ses herunder:

Princip 1:
Opgaver, som ikke er naturlige monopoler, konkurrenceudsættes så vidt muligt, og der skal sikres vandtætte skotter mellem monopol og konkurrenceudsatte områder. Det skal skabe mest mulig konkurrence til gavn for borgere og virksomheder.

Initiativer:

 • Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding
 • Konkurrenceudsættelse af genanvendeligt affald
 • Konkurrenceudsættelse af energispareindsatsen
 • Skærpede krav til netvirksomhedernes særskilte identitet

Princip 2:
Naturlige monopoler underlægges ensartet, incitamentsbaseret økonomisk regulering. Det skal skabe de bedst mulige regulatoriske rammer for mere effektive forsyningsselskaber og lave priser.

Initiativer:

 • Ny benchmark og indførelse af markedsbaseret forrentning i eldistributionssektoren
 • Konsolidering af gasdistributionssektoren
 • Ny incitamentsbaseret økonomisk regulering i Energinet.dk
 • Effektive investeringer og markedskonformt afkast i fjernvarmesektoren

Princip 3:
God selskabsledelse. Det skal tilskynde til effektiv og transparent ledelse i forsyningsselskaberne.

Initiativer:

 • Kodeks for god selskabsledelse
 • Adskillelse af det politiske niveau, myndighedsudøvelsen og drift
 • Selskabsgørelse af kommunale forsyningsopgaver

Princip 4:
Robust regulering af forsyningssikkerhed. Det skal sikre høj forsyningssikkerhed, miljø og sundhed. 

 • Sanktionsmuligheder ved brud på forsyningssikkerhed
 • Tilsyn med krav og anvendelse af mulighederne for kontrol og påbud
 • Sikring af kritisk infrastruktur mod sikkerhedspolitisk uegnede ejere
 • Sikring af forsyningssikkerhed i tilfælde af konkurser

Princip 5:
Et effektivt og transparent tilsyn baseret på rammeregulering. Det skal sikre udvikling af reguleringen, effektiv administration af reguleringen og målrettet analyse af effekterne af reguleringen.

 • Øget brug af rammeregulering og øget armslængde til tilsynet
 • Risikobaseret tilsyn
 • Styrket tilsyn
 • Klarere rammer for udvikling af regulering

Ifølge Energi- Forsynings- og Klimaministeriet vil den nye forsyningsstrategi øge det økonomiske rådighedsbeløb for en typisk LO-familie med to børn med 2.800 kr. årligt i 2025. Finansministeriet justerede onsdag gevinsterne for forskellige familietyper, og de kan ses herunder:

Kilde: Finansministeriet

Hvis det fuldt indfasede besparelsespotentiale indhentes, skønnes det, at en lille virksomhed vil kunne spare op til godt en million kroner om året i 2025. Og en stor virksomhed vil kunne spare helt op seks millioner kroner om året i 2025.

Forsyningsstrategien er et bidrag til at realisere regeringens 2025-plan, der har som ambition, at Danmark bliver 65 milliarder kroner rigere frem mod 2025. Forsyningsstrategien vil øge vækstgrundlaget ved at hæve strukturelt BNP med 5,5 milliarder kroner i 2025. 

Læs hele regeringens forsyningsstrategi her.

Forrige artikel København kaster redningskrans til kontanthjælpsmodtagere København kaster redningskrans til kontanthjælpsmodtagere Næste artikel Redaktør: Sådan vil regeringen hente milliarder på forsyning Redaktør: Sådan vil regeringen hente milliarder på forsyning
Thulesen Dahl: Vi skal have gang i hjemsendelserne

Thulesen Dahl: Vi skal have gang i hjemsendelserne

ÅRSMØDE: Hårdere straffe og en ydelse på dagpengeniveau for at passe egne børn i hjemmet er blandt Dansk Folkepartis formands forslag i sin årsmødetale. Her opridser Kristian Thulesen Dahl otte punkter, som partiets politik skal dreje sig om i de kommende år.