S: Børn på Sjælsmark kan tvangsfjernes

ASYLPOLITIK: Hørsholm har ansvaret for at tjekke, om børn på Udrejsecenter Sjælsmark mistrives. Om nødvendigt må kommunen tvangsfjerne børnene, siger Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye. Pinlig opfordring, mener borgmester.

Placeholder image
Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

Børn, der mistrives på Udrejsecenter Sjælsmark kan i yderste konsekvens tvangsfjernes fra deres forældre.

Det siger Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, der opfordrer Hørsholm Kommune til at gribe ind, hvis nogle børn har det for dårligt.

”Så må kommunen komme på tilsynsbesøg, undersøge det nærmere og gribe ind i familien. I sidste ende kan det jo ende med tvangsfjernelse, men det vil være i de meget, meget få tilfælde. Det kan også være aflastning eller tilsynsbesøg,” siger Mattias Tesfaye.

”Det vigtigste er at holde fokus på, at de børn på Sjælsmark er underlagt samme sociallovgivning som alle andre børn. Det betyder, at der skal føres tilsyn, også uanmeldt, der skal underrettes, og man skal bruge de forskellige socialpolitiske værktøjer, der er,” siger ordføreren.

Socialdemokratiet vil ifølge Tesfaye også undersøge, om kommunen bliver kompenseret for de mange sager om mistrivsel på Sjælsmark.

”Jeg er klar over, at der er en enkelt kommune, som får nogle ekstra opgaver, fordi der ligger et udrejsecenter der, og så må vi jo se på, om der kan være noget økonomi i det,” siger han.

Borgmester: Pinligt af S
Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K), har gennem længere tid opfordret regeringen til at lukke Udrejsecenter Sjælsmark, ikke mindst med henvisning til børnenes situation. 

Han har kun hovedrysten tilovers for Mattias Tesfayes udtalelser.

”Mattias Tesfayes opfordring er pinlig. Hvis han havde sat sig ind i tingene, ville han vide, at vi gør nøjagtigt, som han siger. I 2018 havde vi 51 sager om børnemistrivsel på Sjælsmark. Det svarer til over 40 procent af de underretninger om børn, som kommunen fik. Og jeg kan garantere, at vi behandler Sjælsmark-børnene med præcis samme respekt som resten af kommunens børn,” siger Morten Slotved.

Borgmesteren kan ikke fortælle, om kommunen har tvangsfjernet børn som følge af forholdene på Sjælsmark. Men han oplyser, at der i flere af de 51 sager er truffet afgørelse om ”aflastning eller andre tiltag”.

Morten Slotved opfordrer Socialdemokratiet til at gribe fat om problemets rod i stedet for at lade ansvaret for børnenes trivsel være afhængig af tilsynet i Hørsholm.

”Når 51 ud af 118 børn på Sjælsmark er indberettet til kommunen, er der noget helt, helt galt med det botilbud, som Socialdemokratiet og regeringen tilbyder. Det er deres ansvar at komme med løsninger, der forhindrer mistrivsel, og det bør de påtage sig,” siger han.

Udrejsecenter Sjælsmark drives af Kriminalforsorgen, men Hørsholm Kommune har tilsynspligt i forhold til centrets børn og unge.

Video åbnede debat
Debatten om børnenes forhold på udrejsecentret er blusset op, efter en far til et barn på udrejsecenteret offentliggjorde en video af en femårig dreng, der bliver nægtet broccoli og kartofler i cafeteriet på Sjælsmark. De øvrige røde oppositionspartier lægger pres på Socialdemokratiet for at gå med til at lade børnene flytte ud af centeret.

Debatten kommer, kort efter at Ombudsmanden i en rapport fra kort før jul blandt andet konkluderede, at ”uro, ensomhed og uoverskuelighed i betydeligt omfang synes at karakterisere børnenes hverdag.” 

”Jeg kan godt se på den her rapport, at vi ikke bare kan læne os tilbage og glæde os over, at han siger, at Sjælsmark ikke er i strid med konventionerne. De børn er i en særligt udsat situation. Det er der mange børn i Danmark, der er, og de fortjener alle sammen opmærksomhed, og at vi griber ind,” siger Mattias Tesfaye.

Kommunen må undersøge
De øvrige oppositionspartier kræver børnefamilierne helt ud af Sjælsmark, men det er S ikke klar til.

”De her børn er blevet gidsler, og vores opgave som samfund er at minimere konsekvenserne af det. Hvis vi for eksempel siger, at de kan flytte ud af Sjælsmark og få en bolig efter et halvt år, så frygter jeg, det vil betyde, at mange flere vil nægte at samarbejde om deres hjemrejse,” siger Mattias Tesfaye.

Han fastholder, at tilsynet med børn på Sjælsmark skal være det samme som med andre børn. 

”Hvis mit barn opfører sig indadvendt og ikke trives, så er det lærerens pligt som offentligt ansat at underrette kommunen. Børnene på Sjælsmark skal underlægges det samme tilsyn som andre børn. Det betyder også, at ligesom andre forældre, som ikke varetager deres forældrerolle godt nok, er disse forældre også forpligtede til at rette ind, hvis der kommer nogen myndighedspersoner og griber ind i familien.”

Men det her handler vel ikke kun om forældrenes evne til at være forældre. Det handler om de forhold, børnene vokser op under. For eksempel at gå til fritidsaktiviteter og at lave mad med familien?

”De skal kunne gå til fritidsaktiviteter. Men det er kantinemad, de får serveret, og det er, fordi vi ønsker at signalere, at det er ikke et sted, du skal slå rod.”

Så hvis I vil se på området, bliver det ikke noget med, at det skal være hyggeligere for familierne og børnene?

"Nej. Vores opgave som samfund er at sørge for, at der bliver taget hensyn til børnene og kompensere dem mest muligt, uden at vi samtidig ender med, at flere familier ikke vil samarbejde om deres hjemsendelse.”

Læs også

Omtalte personer

Mattias Tesfaye

Justitsminister, MF (S)
murersvend (Skanska og Århus Tekniske Skole 2001)

Morten Slotved

Borgmester (K), Hørsholm Kommune
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1998)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser