Schaldemose: "Rotterede" og "hundepasser" er under lavmålet

DEBAT: Når højtstående DF-politikere bruger skældsord frem for sobre argumenter, er de med til at fjerne fokus fra det politiske indhold. Det skader næppe EU, men risikerer at underminere borgernes tillid til demokratiet, skriver Christel Schaldemose (S).

Af Christel Schaldemose
MEP, Socialdemokratiet

Vi har en sproglig og en politisk debatkultur i Danmark, som jeg kalder ”en spade for en spade”-kulturen. Det udtryk dækker over det forhold, at vi ikke pakker tingene for meget ind, når vi diskuterer eller debatterer et givent emne.

Denne sproglige politiske kultur er efter min mening sund for demokratiet. Og her taler jeg om den traditionelle offentlige og politiske debat og ikke den kultur, man finder nogle steder på nettet.

Vi kan tage bladet fra munden og tale direkte om de emner, der trænger sig på, eller de problemer, vi står over for i vores samfund.

Vi går efter bolden
Enkelte kan blive ramt eller føle sig stødt fra tid til anden. Det hænder, og det er selvfølgelig ikke behageligt for den enkelte. Men generelt går vi efter bolden frem for manden for at bruge et sportsligt udtryk.

Endvidere har vi heller ikke så meget politisk korrekthed, at nogle føler sig kaldet til at brænde flygtningebygninger af eller bruge anden form for politisk vold. Og vores politiske yderfløje har hidtil været meget moderate set i et europæisk perspektiv.

Alligevel vil jeg dog gerne tage afstand fra to udtalelser, som to danske politikere er kommet med i sidste uge, og som jeg synes går over stregen og netop ikke går efter bolden.

Den første kom fra Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti, der sagde om Europa-Parlamentets formand Martin Schultz, at han kun kunne blive valgt som hundepasser i Danmark. Det gjorde mig forstemt.

DF's ordvalg er under lavmålet
Det er helt i orden, at Berth ikke bryder sig om Schultz eller er helt uenig med ham. Sådan er politik jo. Men at hæfte betegnelsen ”hundepasser” på ham er under lavmålet. Nu er Berth ikke nogen toppolitiker, men han repræsenterer alligevel sit parti i EU-anliggender og taler altså dermed på vegne af Dansk Folkeparti.

Havde ugen så blot budt på Berths hundepasser, så ville det nok hurtigt være gået i glemmebogen. Hans udtalelser blev imidlertid overgået af formanden for Folketinget Pia Kjærsgaard, der som bekendt valgte at kalde EU en rotterede. En rotterede! Mange har i medierne givet udtryk for forundring over dette. En forundring jeg deler.

Der kan ryge en finke af panden hos de fleste politikere. Men i mine øjne påhviler der Pia Kjærsgaard et særligt ansvar som Folketingets formand i forhold til at anvende et sagligt sprogbrug og en ordentlig tone.

Tager fokus fra politisk indhold
Den ligefremme politiske tale og debat, vi har i Danmark, bør ikke kamme over og blive så grov, at den tager fokus fra det politiske indhold.

Berth kunne sagtens have sagt, at Martin Schultz ikke skulle kloge sig på Dansk Folkepartis holdninger, kampagner eller motiver i forbeholdsafstemningen. I stedet kalder han ham for en hundepasser.

Ligeledes kunne Kjærsgaard sagtens have givet udtryk for sin velkendte afstandstagen til det europæiske fællesskab uden at kalde EU en rotterede.

Min pointe er, at deres budskaber formodentlig ville have stået klarere og skarpere ved at tale klart og direkte om indholdet. I stedet vælger de begge at bruge ord, som i en politisk sammenhæng er både grove og upassende.

Sandsynligvis for at undgå at tale om Dansk Folkepartis ansvar i EU-misbrugssagen.

Underminerer borgernes tillid til demokratiet
I sidste ende skader deres ordvalg nok ikke EU, men risikerer snarere at underminere borgernes tillid til demokratiet.

Lad os værne om en sund dansk politisk kultur, hvor vi kalder en spade for en spade og får en klar og kontant og forståelig politisk debat, uden at vi forfalder til et sprogbrug, som snarere er tilsværtning end diskussion af indholdet. Ellers når vi i sidste ende til en politisk debatkultur, der risikerer at skabe mere politikerlede og mindre opbakning til vores demokrati.

Vi skal signalere, at vi grundlæggende respekterer hinanden, for gør vi ikke det, kan vi meget nemt skabe en amerikaniseret politisk kultur, hvor ingen længere reagerer, når en præsidentkandidat systematisk kalder sin modkandidat for "crooked".

Forrige artikel Thomas Bigum: Gode formidlere skal nok blive hørt – Facebook eller ej Thomas Bigum: Gode formidlere skal nok blive hørt – Facebook eller ej Næste artikel Socialrådgiverne: Udsatte boligområder bør blandes med de omkringliggende Socialrådgiverne: Udsatte boligområder bør blandes med de omkringliggende