Vuggestuebørn skal ikke intervaltræne bogstaver og tal

DEBAT: Fokus på børns færdigheder inden for bogstaver og tal kan risikere at ende i simpel, intensiv ”intervaltræning” i børnehaven. Og det er ikke sådan små børn lærer, skriver Anne Kjær Olsen, uddannelseschef i Professionshøjskolen UCC.

Af Anne Kjær Olsen
Uddannelseschef i Professionshøjskolen UCC

For os, der arbejder med børns læring og trivsel, har de seneste år været hvad man – lidt populært – kan kalde ’optur’.

Debatten om hvordan vi styrker den pædagogiske kvalitet har aldrig før været så engageret, saglig og båret af viden fra forskning og praksis. I dag står vuggestuer og børnehaver højt på den politiske dagsorden, og der er en fælles anerkendelse af, at det, der foregår i hverdagen på gul og grøn stue, er af afgørende betydning – ikke kun for barnet, men for hele samfundet.

Dansk og international forskning slår fast, at dagtilbud af høj kvalitet gør en stor forskel for barnets trivsel og læring. I 2013 konkluderede Produktivitetskommissionen, at ’det meste af børns kognitive udvikling sker i daginstitutionsalderen, og det er vigtigt for børns muligheder senere hen, at de bliver tilstrækkeligt stimuleret meget tidligt i livet’.

Den amerikanske økonom og nobelprismodtager James Heckman har påvist, at investeringer i dagtilbud giver store samfundsmæssige gevinster. Og jo tidligere i barnets liv man investerer, jo større gevinst.

Dagtilbudsreform på vej
Når debatten nu har taget ekstra fart, skyldes det, at regeringen barsler med en dagtilbudsreform med en styrket pædagogisk læreplan, der skal erstatte de nuværende læreplaner, og som bliver grundlaget for pædagogers arbejde, når de på mariehøne- og troldestuer landet over skal sikre alle børn den bedste start på livet.

Som medlem af den mastergruppe, der sidste år af den daværende børneminister fik til opgave at skabe fundamentet for en ny og bedre læreplan, følger jeg debatten tæt. Og lige så god grund der er til at glæde sig over, at politikere på Christiansborg og i kommunerne har fået øjnene endnu mere op for vigtigheden af gode dagtilbud, lige så god grund er der til at glæde sig over, at debatten i overvejende grad sætter det brede læringsbegreb og børnesyn i fokus, hvor leg, dannelse, fællesskaber og gode læringsmiljøer er helt centrale elementer.

Det er præcis det, som mastergruppens anbefalinger drejer sig om, nemlig at skabe rammerne for at landets dagtilbud kan udvikle gode læringsmiljøer, der gør at børn udvikler alle sider af deres personlighed og alle de kompetencer de skal bruge, bl.a. nysgerrighed, fantasi, lærelyst og kreativitet samt evner til at samarbejde og indgå i et fællesskab.

Der har længe været en vis efterspørgsel på at indføre mere skolelignende aktiviteter i vores dagtilbud – i bund og grund for at sikre, at den læring, vi ser som så nødvendig, rent faktisk siver ind i børnenes små hoveder. Men et fokus på vigtigheden af børns færdigheder inden for bogstaver og tal kan risikere at ende i simpel, intensiv træning i børnehaven. Og det er ikke sådan små børn lærer. Vi ved fra forskningen, at små børn lærer gennem leg – og at leg i den grad også har en selvstændig værdi. Vi ved, at børn lærer sammen med andre børn og med kompetente, veluddannede voksne, der kan skabe trygge, spændende og udfordrende rammer.

Fremragende pædagogik – hver dag og hele dagen
Det lærings- og børnesyn, som ligger bag forarbejdet til en kommende, styrket læreplan, bygger oven på, udvider og konkretiserer den stærke, danske tradition for dagtilbudspædagogik, som vi vel at mærke er verdensberømte for. Hvor vi netop ikke bænker små børn til hvad jeg kalder intervaltræning, for eksempel 20 minutters sprogstimulering hver dag og to timers taltræning om ugen.

Ja, vi skal styrke kvaliteten i landets dagtilbud. Især de steder, hvor den halter i dag. Vuggestuer og børnehaver er alt for vigtige til at vi ikke investerer i dem. Men det er det pædagogiske personale vi skal investere i, det vil sige tilstrækkeligt med veluddannede pædagoger, god ledelse og et fælles fokus på hele tiden at udvikle og praktisere fremragende pædagogik – hver dag og hele dagen. Ikke i form af koncepter, hvor pædagogerne i intervaller ’deler læring ud’.

Vores nye børneminister har taget godt imod mastergruppens anbefalinger, og nu er håbet at politikere fra hele spektret holder fast i at danske daginstitutioner skal bygge på et bredt og nuanceret lærings- og børnesyn.

Forrige artikel IBM-direktør: Vi skal uddanne os til kunstig intelligens IBM-direktør: Vi skal uddanne os til kunstig intelligens Næste artikel Debat: … og om fem år har verdens største firma ingen ansatte Debat: … og om fem år har verdens største firma ingen ansatte
 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Pens. lærer

  Så sandt, som det er sagt.

  Forhåbentligt forstår politikerne, at 'den legende læring' stimuleret af veluddannede pædagoger har været - og stadig er vejen frem.
  Fri os for alt i verden for intervaltræning i vuggestuer og børnehaver ! Det er DYBT GAMMELDAGS og har meget lille effekt.
  Lysten driver værket, og når børn LEGER, så LÆRER de, - på deres udviklingsniveau.
  - Gør børnene trygge og NYSGERRIG, - lad dem undre sig, finde på og tage initiativer. Det er de fleste børn rigtigt gode til. Hvis barnet ikke selv kan, - ja, så må man som professionel give nogle input og lege med , lad dem spørge og efterlyse viden.
  Selv har jeg brugt det med stor succes i folkeskolen, - tilpasset klassetrinnet, selvfølgelig.
  Eksempel:
  Der e ri 3. klasse planlagt tur til Frilandsmuseet, da temaet er Gamle Dage.
  Hver dag satte jeg en gammel ting på katederet eller i klasseværelset - nogle gange var det dækket til. - En syltekrukke, et vaskebræt eller et gammelt jernstrygejern. Aftalen var, at når vi var færdige med læsningen, så fik de lov til at se, hvad det var.
  Børnene spurtede til timerne. Undrede sig, diskuterede, var spændte. Øjne og ører blafrede. De begyndte selv at medbringe spændende ting hjemmefra, - og da vi endelig kom til Frilandsmuseet, var genkendelsen og begejstringen stor, når de fik øje på noget, de kendte: "Det er sådan en. Den bruger man til ...osvosv."
  Tror ikke, at samme effekt var opnået, hvis man havde intervaltrænet i 20 minutter: "Nu skal I høre om et vaskebræt,.... et strygejern, ....en syltekrukke. "
  Men nå. Det ved I jo alt om i Mastergruppen. Håber, I får anskueliggjort det overfor politikerne. (Ellers må I måske lade dem deltage i et praktisk eksempel, for den legende læring er aktuel hele livet.)
  Held og lykke med arbejdet.

 • Anmeld

  Poul.B · pensionist, iagttager

  Nul vuggestuer, tak

  Småbørn, der hænger om mors hals, skal ikke flås væk, og sættes på andres arme (eller ingens).
  Når barnet begynder at søge væk fra moderen, - slipper hendes hånd -kan andre tage over, men ikke 6-8 timer.
  Se tilsvarende i zoo. Adfærden i abeburet er en pendant.
  Fint med børnehaver!
  I Aleppo, Mosul og andetsted er der -trods fem års lang krig - nyfødte og børn op til bl.a. fem år.
  Det er da totalt uansvarligt, at sætte børn i verden under sådanne forhold. De voksne MÅ DA have andet at tænke på?