Debat

Ergoterapeuter: Specialuddannelser er vejen til bedre rehabilitering

DEBAT: En meningsfuld specialuddannelse skal have fokus på rehabilitering, recovery og sammenhængende løsninger, mener Tina Nør Langager, formand for Ergoterapeutforeningen.

I dag lader den psykiatriske behandling og rehabilitering meget tilbage at ønske, mener Tina Nør Langager fra Ergoterapeutforeningen.
I dag lader den psykiatriske behandling og rehabilitering meget tilbage at ønske, mener Tina Nør Langager fra Ergoterapeutforeningen.Foto: Pressefoto/Ergoterapeutforeningen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Tina Nør Langager
Formand, Ergoterapeutforeningen

Formanden for Bedre Psykiatri Knud Aarup udtrykte meget præcist, hvad rehabilitering går ud på i sit indlæg i Altinget.

"Vi vil ikke have det, I gi'r. Vi vil ha' det, I har. Vi vil ha' et liv," refererede han en deltager til en debat om udsatte for at sige.

Men vejen til et meningsfuldt liv for den enkelte udsatte borger kan være brolagt med udfordringer.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Vi skal som fagprofessionelle – med afsæt i fællesfaglige standarder – i langt højere grad have mulighed for at behandle borgerne forskelligt med udgangspunkt i deres egne ressourcer, værdier og vaner.

I dag lader den psykiatriske behandling og rehabilitering imidlertid meget tilbage at ønske. Det skyldes, at midlerne til psykiatrien i flere år har haltet betragteligt efter midlerne til det somatiske område.

For mig at se er specialuddannelser og øget forskning den helt rigtige vej til en endnu bedre rehabilitering.

Tina Nør Langager, Formand, Ergoterapeutforeningen

Presset på psykiatrien øges
Derfor må der tilføres massive økonomiske midler, også fordi presset på psykiatrien øges i de kommende år.

Der er i dag 150.000 patienter i den regionale psykiatri, men regionerne vurderer, at der om fem år vil der være op mod 170.000 børn, unge og voksne, som har behov for højt kvalificeret hjælp i den regionale psykiatri.

Der er brug for både forebyggelse og behandling

I forhold til socialpsykiatrien er det positivt, at regeringen i deres udspil til en sundhedsreform har foreslået, at Sundhedsstyrelsen skal udarbejde faglige standarder.

Læs også

Kompetencerne skal løftes
Ud over flere penge er der brug for et bredt løft af kernekompetencerne hos de faggrupper, der er involveret i arbejdet med rehabilitering.

Danske Regioner har for nylig taget et stort skridt i den retning med deres nye psykiatriudspil, hvor de foreslår, at social- og sundhedsassistenter og fysio- ergoterapeuter skal spille en større rolle i indsatsen for mennesker med psykisk sygdom.

De har set, at patientens hverdag er en vigtig del af behandlingen, og at brugen af mere aktivitet og mindre tvang har gjort en stor forskel.

Patientens hverdag er ofte kaotisk, og vi skal sammen med patienten gøre vedkommende til central aktør i eget liv igen.

Aktiviteter skaber struktur på døgnet, skaber samspil med omgivelserne og øger sundhed og trivsel. Det er en vigtig brik i det samlede behandlingstilbud.

Vi bifalder Danske Regioners forslag om specialuddannelser til flere faggrupper.

Vi er enige i, at det vil øge kvaliteten af den tværfaglige kerneopgave og muligheden for at implementere det, der ifølge forskningen virker bedst.

Specialuddannelser er den rigtige vej
For mig at se er specialuddannelser og øget forskning den helt rigtige vej til en endnu bedre rehabilitering.

For når medarbejderne skal løfte flere og mere komplekse opgaver, skal kompetencerne og vidensniveauet naturligvis også følge med.

En meningsfuld specialuddannelse skal have fokus på rehabilitering, recovery og sammenhængende løsninger.

For kun gennem et tværfagligt samarbejde og en individuel rehabiliteringsindsats kan det lykkes at skabe mulighederne for, at hver enkelt psykiatrisk patient kan komme tættere på det, som det hele handler om:

At få et meningsfuldt liv.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Tina Nør Langager

Landsformand, Ergoterapeutforeningen, bestyrelsesmedlem, Pensionskassen for Sundhedsfaglige, bestyrelsesmedlem, Sundhedsfagliges Ejendomsaktieselskab, PKA
master i socialentreprenørskab (Roskilde Uni. 2014), diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse (DPU 2004), ergoterapeut (Ergoterapeutuddannelsen 1997)

0:000:00