Professor: Silotænkning rammer multisyge og hjerneskadede

KRONIK: Kommuner og sygehuse skal ændre deres rehabiliteringstankesæt, som er fagligt og økonomisk bekvemt, men ikke tjener patienters interesser, skriver overlæge Morten Sodemann.

Af Morten Sodemann
Overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital, og professor, Syddansk Universitet

Rehabilitering opfattes som en afsluttet proces, der stopper, når patienten er bragt tilbage til et funktionsniveau tæt på tilstanden, før vedkommende blev syg, opereret eller medicinsk behandlet.

I rehabilitering skal der være et forbedringspotentiale og et klart mål for, hvornår der er sket en forbedring.

Login