Regeringen tillader ministerier at ansætte flere medarbejdere

REKRUTTERING: Sparekravet på konsulenter får nu regeringen til at give ministerier lov til at ansætte nye medarbejdere for mere end 300 millioner kroner. Venstre kalder regeringens konsulentbesparelser for "et trylletrick".

De færre konsulenter i staten skal til en vis grad erstattes af flere interne medarbejdere.

Derfor hæver regeringen nu det såkaldte lønsumsloft, der sætter et loft for, hvor stor en andel af ministeriernes driftsbevilling, der må anvendes til løn til medarbejderne.

Det betyder, at ministerierne potentielt kan bruge op mod 366 millioner kroner af deres midler til at ansætte nye kolleger.

"For at understøtte at flere opgaver løses internt i staten, har regeringen besluttet, at ministerierne kan anvende en øget del af deres nuværende bevilling til løn til medarbejdere. På den måde opbygges og fastholdes viden i staten,” lyder det fra finansminister Nicolai Wammen i et folketingssvar.

Han forklarer, at det hævede loft skal give ministerier mere fleksibilitet til at prioritere deres midler.

“Sigtet er ikke, at der skal ske et stort løft i antal medarbejdere. Omvendt skal der være plads til, at ministerierne i en intern prioritering ”skruer” ned for deres konsulentindkøb og opruster udvalgte områder for at løse deres kerneopgaver,” fortæller Nicolai Wammen.

Kritik fra Venstre
Udmeldingen får Venstres finansordfører Troels Lund Poulsen på barrikaderne. Han mener, at der så slet ikke er tale om en reel besparelse på konsulentforbruget på den måde, som regeringen havde lagt op til.

“Så er det jo et trylletrick. Mange ministerier kommer bare til at bruge flere penge på lønsum til at ansætte in house i stedet for at købe konsulenter ude i byen,” siger Troels Lund Poulsen.

Foruden de 366 millioner kroner, der potentielt kan bruges på ansættelser i ministerierne i 2021, forventer regeringen udgifter til fællesstatslige løsninger inden for analyse, rekruttering og juridisk bistand på 27,7 millioner kroner årligt fra 2021.

I et svar til Altinget oplyser Finansministeriet, at ministeriernes bevillinger ikke bliver hævet som følge af konsulentbesparelserne, og at det stadig er planen, at pengene, der spares på konsulentforbruget, i stedet skal prioriteres til velfærd og grøn omstilling. 

I den fulde artikel på Altinget Embedsværk kan du blandt andet se, hvordan bevillingerne er fordelt på de enkelte ministerier.

Forrige artikel Dagens overblik: Lækket udkast til ny epidemilov viser ny magtbeføjelse Dagens overblik: Lækket udkast til ny epidemilov viser ny magtbeføjelse Næste artikel Drama om tidlig pension spidser til - her er knasterne Drama om tidlig pension spidser til - her er knasterne
Holstein: Finansloven er støttepartiernes pant

Holstein: Finansloven er støttepartiernes pant

Q&A: Regeringens støttepartier har en interesse i at vente med at afslutte finansloven, så de kan få flere grønne indrømmelser i de sideløbende forhandlinger. Det siger Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, der først forventer finansloven landet søndag.