Kommune flyver 22 europæere ind i jagten på nye sosu-assistenter

Manglen på hænder i ældreplejen er så stor i Lolland Kommune, at foreløbig 22 udlændinge fra blandt andet Spanien, Storbritannien og Ungarn nu får betalt tre dages ophold i kommunen i håbet om, at de vil takke ja til et job i ældreplejen. Andre kommuner ser nu også til udlandet.

I Maribo håber
man, at de 22 udlændinge, som ankommer om få uger, vil takke ja til et job
som sosu-assistent. Udlændingene skal blandt andet besøge ældreplejen og
sprogskolen i løbet af deres ophold og får herefter tilbudt tre måneders online
sprogundervisning i deres hjemland.  
I Maribo håber man, at de 22 udlændinge, som ankommer om få uger, vil takke ja til et job som sosu-assistent. Udlændingene skal blandt andet besøge ældreplejen og sprogskolen i løbet af deres ophold og får herefter tilbudt tre måneders online sprogundervisning i deres hjemland.   Foto: Ritzau Scanpix
Rikke Brøndum

Lige nu mangler Lolland Kommune næsten 100 medarbejdere til at tage sig af de ældre, der har brug for pleje og hjælp i hverdagen.

Og i en situation, hvor stort set alle landets kommuner kæmper med at skaffe hænder nok på sundheds- og ældreområdet, har Lolland nu sat alle sejl til for at løse problemet.

Derfor ankommer 22 europæere fra blandt andet Spanien, Italien, Storbritannien og Ungarn til Maribo om få uger, hvor kommunen som en af de første i landet har inviteret dem på besøg i tre dage med ophold og transport betalt i håbet om at rekruttere dem til ældreplejen.

Danskundervisning i hjemlandet

Hvis der er et match med kandidaterne, får de tre måneders online danskundervisning i deres hjemland og skal så tilbage til Lolland med et fast job i ældreplejen på hånden. Her bliver de indkvarteret på et værelse, som kommunen har skaffet og skal fortsætte sprogundervisningen. Der er tale om både kvinder og mænd, og de fleste er i 20'erne og 30'erne. 

"Vi bliver nødt til at gøre noget radikalt anderledes, for vi må erkende, at vi ikke har nok hænder herhjemme. Samtidig har vi en strategi om at få flere tilflyttere," forklarer Birgitte Rønnow, sektorchef i Lolland Kommune, der i næsten to år har arbejdet på at finde en god model for at rekruttere udlændinge til ældreplejen. 

"Vi har investeret rigtig mange ressourcer i at finde modeller for, hvordan vi kan rekruttere medarbejdere til ældreområde, og det har ikke været nemt. Men nu håber vi, at det bærer frugt," siger hun og understreger, at flere andre kommuner har henvendt sig for at lære af Lollands erfaringer på området, for situation er akut. 

"Vi har brug for at gøre os nogle erfaringer med at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, der jo omfatter meget mere end en ansættelse. Det er både sprogundervisning, bosætning og integration, der skal lykkedes. Det skal gå stærkt, og derfor betaler vi omkostningerne selv," siger Birgitte Rønnow med henvisning til, at kommunen ikke har brugt tid på at søge om EU-støtte til transporten.

Læs også

Mangel på hænder i kommunerne

Både den private og offentlige sektor mangler arbejdskraft, og ledigheden er fortsat lav på 2,5 procent. 

De seneste tal for forgæves rekrutteringer viser, at der 29 procent af alle ansættelsesforsøg var forgæves og enten måtte ende med, at stillingen ikke blev besat eller blev besat af en kandidat uden de ønskede kvalifikationer. For SOSU-området er det 40 procent. 

Senest har KL peget på, at der vil mange 44.000 flere hænder frem mod 2030 på grund af flere ældre og børn. Derfor er der også brug for udenlandsk arbejdskraft i kommunerne, mener KL. 

 

Stor interesse fra andre kommuner

Udover selv at promovere stillingerne på Facebook, har kommunen har fået hjælp af Work in Denmark, som hører under Beskæftigelsesministeriet, med blandt andet at få lagt stillingerne ind på EU's jobportal Eures og formidle dem på forskellige jobmesser. Og flere kommuner har lige en nu stor interesse i at få samme hjælp, lyder meldingen.

"Men det kræver, at man lægger en plan for sprogundervisning, oplæring og autorisation. Selv efter de tre måneder skal sprogundervisningen fortsætte. Det er et nyt område, og konkurrencen om hænderne er hård," siger direktør for Work in Denmark, Berit Finstrup Madsen, der indtil videre har erfaret, at udlændingene skal lokkes hertil med de gode arbejdsforhold. 

"I mange andre EU-lande er arbejdstiden langt højere. Her er der bedre mulighed for at få tid til familien også, og arbejdsforholdene er ofte bedre."

Work in Denmark

Work in Denmark blev oprettet i 2008 som et statsligt rekrutteringsbureau for udenlandsk arbejdskraft. Bureauet kan blandt andet hjælpe med stillingsopslag i andre EU-lande og på EURES, samt deltage på jobmesser mv. 

De hjælper primært med at få specialiseret, højtuddannede arbejdskraft til Danmark, men fik med trepartsaftalen fra september sidste år mulighed for - og penge til - at hjælpe med faglært arbejdskraft indenfor mangelområder. 

Trepartsaftalen blev indgået af regeringen og arbejdsmarkedets parter. 

Læs mere: workindenmark.dk 

Fuld tid og velfærdsteknologi ikke nok

I Herning Kommune er foreløbig tre tyskere og en kroatisk kvinde blevet ansat og får løn som ufaglært sosu, mens de går på sprogskole og uddanner sig. Rekrutteringen er indtil videre sket via lokale netværk. Kvinden fra Kroatien er uddannet lærer og er kæreste med en ansat i dansk landbrug, som fik hende hertil, da hun havde svært ved få job derhjemme.

Derudover har kommunen sat ind med at opsøge herboende udlændinge, som eksempelvis er blevet forsørget af deres ægtefæller og derfor ikke har været på arbejdsmarkedet. Før nu. 

"Vi har fået rådgivning fra sprogskolen om, hvor meget dansk, man skal kunne for at starte på en uddannelse. Vi betaler dem løn, inden de er begyndt i ældreplejen, men ser det som en god investering, for om bare få år vil vi mangle 700 personer i ældreplejen," siger afdelingschef Anne Ramsgaard.   

Hun forklarer, at idéen om at få flere på fuld tid og ny velfærdsteknologi slet ikke er nok til at løse problemet. 

"Jeg mangler endnu at se den teknologi, der kan erstatte menneskers arbejde. Og selv om vi arbejder med at få flere op i tid, må vi erkende, at efterspørgslen bare ikke er der." 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion