SF-kandidat: Børn på Sjælsmark er udsat for offentligt omsorgssvigt

DEBAT: Den stramme udlændingepolitik og Sjælsmark sætter familier i en situation, der fører til mistrivsel og negativ adfærd. Derefter truer politikerne med at fratage dem deres børn. Det er moralsk forkasteligt, skriver SF-folketingskandidat Niels Christian Barkholt.

Af Niels Christian Barkholt
Folketingskandidat for SF opstillet i Københavns Omegn

Mattias Tesfaye (S) har udtalt til Altinget, at børn i yderste konsekvens skal tvangsfjernes fra Sjælsmark. Tesfaye opfordrer Hørsholm Kommune til at aflægge tilsynsbesøg for at undersøge børnenes forhold og at gribe ind i familierne, hvis børnene har det dårligt.

Familierne bliver dermed stillet til ansvar for det omsorgssvigt, som staten påfører børnene på Sjælsmark. Et svigt, som i sidste ende gør børnene til de store tabere.

I Danmark har vi en lovgivning, der sikrer, at vi kan anbringe børn uden for hjemmet, hvis de mistrives i en sådan grad, at andre mindre indgribende indsatser ikke er tilstrækkelige, og hvis forældrene ikke har de nødvendige forudsætninger for at varetage omsorgen.

Uro og ensomhed
For at nå til den konklusion – og inden vi "fjerner børn" – skal der foretages børnefaglige undersøgelser, som afdækker årsagerne til mistrivslen. En sådan afdækning vil i forhold til Sjælsmark med stor sandsynlighed pege på, at det ikke bunder i manglende forældrekompetence, men i de urimelige livsbetingelser, som børnene og deres familier bliver budt hver dag.

Kort før jul konkluderede Ombudsmanden om rammerne på Sjælsmark, at ”uro, ensomhed og uoverskuelighed i betydeligt omfang synes at karakterisere børnenes hverdag”. Rammer, som ikke overraskende fører til mistrivsel. I de tilfælde gavner anbringelser intet, men risikerer i stedet for at gøre uoprettelig skade på barnet.

Politikerne, der fastholder Sjælsmark og en stram udlændingepolitik, placerer disse familier i en situation, der producerer mistrivsel og negativ adfærd. Familierne lever under vilkår, hvor de er ude af stand til at føre en normal hverdag og at passe på deres børn.

Til det kvitterer vi med at varsle om, at vi kan komme og tage børnene fra dem. Det svarer til, at vi siger til folk, at de skal sætte sig ned og i det øjeblik, de gør det, så får de en bøde. Det er grumt og kan simpelthen ikke være rigtigt.

Offentligt omsorgssvigt
Ud over at være moralsk forkasteligt, er det også økonomisk uforsvarligt. For anbringelser er særligt omkostningstunge. Flere anbringelser vil derfor samfundsøkonomisk være en voldsom dyr løsning i sammenligning med, hvad det koster at sørge for ordnede forhold, hvor familierne kan trives, og forældrene kan passe ordentligt på deres børn.

Socialdemokratiets og Tesfayes åbenlyse jagt på forældrene på Sjælsmark, der under de givne rammer har meget vanskeligt ved at være de forældre, de gerne vil være, er beskæmmende. En jagt, som er indledt i selskab med regeringen og DF. På Sjælsmark bliver der udøvet omsorgssvigt uden skelen til menneskerettigheder eller de organisationer, som med rette kritiserer forholdene.

Det er både vedtaget og bliver fastholdt med åbne øjne med det ene formål at ramme en bestemt gruppe mennesker hårdt. Også selv om det sker på bekostning af børnene.

Hvordan hænger det sammen med, at Mette Frederiksen har sagt, at hun vil være børnenes statsminister? Gælder det da kun de hvide børn?

Hvad blev der af etikken og det ordentlige menneskesyn i Danmark? Vi har som samfund et stort medansvar for børnenes trivsel. Det eneste rigtige er derfor at få børnene væk fra Sjælsmark hurtigst muligt og vel at mærke sammen med deres forældre. Det er det eneste forsvarlige at gøre.

Forrige artikel Feministisk Initiativ: Politikerne voksenmobber indvandrere Feministisk Initiativ: Politikerne voksenmobber indvandrere Næste artikel Klimaforsker: Pernille Vermund har delvist ret Klimaforsker: Pernille Vermund har delvist ret
Interview med Bo Lidegaard: Kauffmanns linje har holdt siden 1940'erne, men blev brudt i april

Interview med Bo Lidegaard: Kauffmanns linje har holdt siden 1940'erne, men blev brudt i april

FIK DU LÆST: Den danske diplomat i USA, Henrik Kauffmann, forhandlede på egen hånd uden mandat fra København, da den danske regering var kontrolleret af den tyske besættelsesmagt. Han lagde grunden til den relation mellem USA, Danmark og Grønland, som blev ændret i foråret i år. Det fortæller historiker Bo Lidegaard i dette interview i anledning af sin bog om Kauffmann, som nu også portrætteres i en ny film.