Jens Peter Christensen (65)

Højesteretsdommer, kommende præsident, Højesteret (1/11-22)
Fhv. professor i stats- og forvaltningsret, Aarhus Universitet
Uddannet: cand.phil. (1980), cand.scient.pol. (1982), lic.jur. (1990), cand.jur. (1992), dr.jur. (1997)
Fødested: Skive

1. november 1956 Hjemmeside