Lars Midtiby (44)

Direktør, Danmarks Naturfredningsforening
fhv. direktør, Danske Handicaporganisationer, partisekretær, Socialdemokratiet
Uddannet: cand.jur. (Aarhus Uni. 2006), MPA (CBS), Marshall Memorial Fellow (2012)
Fødested: Horsens

28. december 1977 Hjemmeside Icon / Social / Twitter