Genlæs debatten om taxametersystemet

DEBAT: I den sidste måned har Forskningsdebatten sat fokus på taxametersystemet. Genlæs alle indlæggene her.

Altinget stiller skarpt på taxametersystemet
PRÆSENTATION: Den nu forhenværende uddannelsesminister har åbnet debatten om taxametersystemet - eller tilskudssystemet, som det nu kaldes, og Altinget har derfor inviteret en række politikere og fagpersoner til at debattere emnet. Læs mere her og mød panelet.

Bragt 3. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

S: Skæg for sig og snot for sig
DEBAT: Taxametersystemet trænger helt bestemt til et gennemsyn, men principperne i systemet skal ikke blandes sammen. Det mener Mette Reissmann (S).

Bragt 3. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

Rektor: Uddannelsernes værdi skal ikke fastsættes af Finansministeriet
DEBAT: Det ville være godt, hvis de værdier, som vores uddannelses- og forskningsmiljøer skal befordre, ikke blev fastsat efter regnemetoder fra Finansministeriet. Det skriver Elsebeth Gerner Nielsen, rektor på Designskolen Kolding.

Bragt 3. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

DM: En unik mulighed for et nyt taxameter
DEBAT: Regeringens oplæg til en reformation af taxametersystemet er en unik mulighed for at gøre op med den gammeldags tankegang. Det mener Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.

Bragt 3. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

Studerende: Indtægter og kvalitet hænger sammen
DEBAT: Der er en klar sammenhæng mellem de uddannelses­indtægter, institutionerne modtager og uddannelseskvaliteten på institutionerne. Det skriver Yasmin Davali, formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Bragt 3. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

V: Midlerne skal fremme målet om beskæftigelse og kvalitet
DEBAT: Et nyt bevillingssystem skal i langt højere grad fremme kvalitet, beskæftigelse og regionale hensyn. Det skriver Anni Matthiesen (V).

Bragt 10. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

Erhvervsakademier: Nyt bevillingssystem – schweizerkniv eller tryllestav?
DEBAT: Et nyt bevillingssystem må gerne være en schweizerkniv, der kan løse de opgaver, den er lavet til. Det mener Michael Rugaard, sekretariatschef for Danske Erhvervsakademier.

Bragt 10. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

Pharmadanmark: Finansiering afgørende for uddannelseskvalitet
DEBAT: Det er et stort problem, at taxametersystemet ikke tager højde for den store diversitet, der er i uddannelsernes omkostningsniveauer. Det skriver Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

Bragt 10. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

Ingeniørstuderende: Hele sektoren er underfinansieret
DEBAT: I lyset af besparelserne på uddannelses- og forskningsområdet kan man have en frygt for, at et nyt bevillingssystem bare bliver endnu en spareøvelse. Det skriver Polyteknisk Forenings formand Sebastian Molbech Hansen.

Bragt 10. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

Ulla Tørnæs: Bevillingssystem skal være fremtidsikret
DEBAT: I et nyt taxametersystem skal matchet imellem de studerendes kompetencer og arbejdsmarkedets behov styrkes. Særligt i fremtiden er dette vigtigt. Det mener uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs (V).

Bragt 17. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

S: Eftersyn skal ses i lyset af milliardbesparelser
DEBAT: Hvordan vil regeringen fremme kvalitet gennem bevillingssystemet øjeblikket efter, man har gennemført omprioriteringsbidragets milliardnedskæringer, spørger Mette Reissmann (S).

Bragt 17. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

SF: Nyt bevillingssystem skal fremme trivsel og kvalitet
DEBAT: Et nyt bevillingssystem skal tage udgangspunkt i gratisprincippet og ikke handle om at få de unge hurtigt igennem uddannelserne. Det skriver SF's uddannelses- og forskningsordfører Jacob Mark.

Bragt 17. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

DM: Beskæftigelsestaxameter kan udfordre uddannelseskvaliteten
DEBAT: Kortsigtede, uforudsigelige behov på arbejdsmarkedet må ikke være bestemmende for bevillingerne til uddannelsesinstitutionerne. Det skriver Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.

Bragt 17. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

Studerende: Bevillingssystem skal ikke defineres af ledighedsstatistikker
DEBAT: Et bevillingssystem, der fokuserer på beskæftigelse og værdi i kroner og øre, vil naturligt nedprioritere de uddannelser, der ikke nødvendigvis giver det største afkast. Det skriver Yasmin Davali, formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Bragt 17. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

V: Uddannelse skal føre til job
DEBAT: I fremtiden skal uddannelsessystemet i højere grad afspejle de unges muligheder for at få et job efterfølgende. Det gør det ikke i tilstrækkelig grad i dag. Det skriver Anni Matthiesen (V).

Bragt 30. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

Professionshøjskoler: Taxametersystem skal forenkle administration
DEBAT: Et nyt taxametersystem skal bidrage til den højest mulige kvalitet i undervisningen. Og det skal gerne ske på en måde, som forenkler og ikke yderligere belaster institutionernes administration. Det mener Danske Professionshøjskolers formand Harald Mikkelsen.

Bragt 30. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

Ingeniørstuderende: Fokus på beskæftigelse gambler med fremtiden
DEBAT: Beskæftigelsesstatistikker bør ikke spille ind på bevillingen til uddannelserne. Det skriver Sebastian Molbech Hansen, formand for Polyteknisk Forening.

Bragt 30. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

Erhvervsakademier: If it ain’t broke, don’t fix it
DEBAT: Taxametersystemet skal ikke ses som en universalløsning for alle former for uddannelsesinsitutioner. Det mener Michael Rugaard, sekretariatschef for Danske Erhvervsakademier.

Bragt 30. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

Pharmadanmark: Giv universiteterne en økonomisk gulerod
DEBAT: Der bør indbygges en tilskyndelse til at uddanne til beskæftigelse i et nyt taxametersystem. Det skriver Rikke Løvig Simonsen, formand for Pharmadanmark.

Bragt 30. marts 2016 – læs indlægget her

--------------------

Forrige artikel AU: Ja tak til øget åbenhed om myndighedsrådgivning AU: Ja tak til øget åbenhed om myndighedsrådgivning Næste artikel Lektor: Åben forskning vil præge fremtiden Lektor: Åben forskning vil præge fremtiden
Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

BALANCE: I en ny udgivelse har Danmarks Akkrediteringsinstitution indsamlet erfaringer om køn, kønsbalancer og ligestilling fra uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Institutionen finder, at ubalance i kønsfordelingen på uddannelser giver ringere kvalitet og problemer med at forsyne arbejdsmarkedet med færdiguddannede.