Opsamling: Sådan bør vi investere i uddannelsesområdet

En lang række aktører er i de seneste uger kommet med deres bud på, hvordan man bedst bruger 2,5 milliarder kroner mere om året på uddannelsesområdet. Få overblik over de mange indlæg her.

Mange indlæg i temadebatten fremhævede erhvervsskolerne og FGU som områder, der ville have stor gavn af flere investeringer.
Mange indlæg i temadebatten fremhævede erhvervsskolerne og FGU som områder, der ville have stor gavn af flere investeringer.Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix
Birk Sebastian Kotkas

Altinget Uddannelse har i de seneste fem uger givet en række aktører mulighed for at fordele 2,5 milliarder kroner om året til uddannelsesområdet, som regeringen har lagt op til med reformudspillet Danmark kan mere I.

Forslagene var mange, men der var flere, der gik igen. Særligt pædagog- og læreruddannelserne, praktiske fag i folkskolen, erhvervsskolerne og FGU blev ofte fremhævet.

Andre ville investere i initiativer som et digitalt kørekort, madordning i folkeskolerne og bedre voksenuddannelse.

Altinget Uddannelse giver dig her en opsamling på debatten, som du efterfølgende kan dykke mere ned i.

Jannik BayJannik Bay
Uddannelses- og integrationschef, DA

"Der er behov for, at folkeskolen styrker den praktiske læring og samarbejdet med lokale virksomheder, så alle elever får en hands on fornemmelse af, hvordan det, de lærer i klasselokalet, kan bruges ude i virkeligheden." 

Læs hele indlægget her.

Mille Borgen MikkelsenMille Borgen Mikkelsen
Formand, Danske Skoleelever

"Mange familier har i dag meget travlt, og madpakken bliver desværre lidt for tit nedprioriteret. Derfor foreslår Danske Skoleelever, at der afsættes penge til en madordning, så alle elever sikres en god og nærende frokost hver dag."

Læs hele indlægget her.

Hanne FischerHanne Fischer
Direktør, FGU Vestegnen, formand, FGU Danmark Direktør-rektorkollegiet

"Vores anbefaling til den politiske ønskeseddel er klar: Det er på høje tid – nu midtvejs i den fireårige implementeringsperiode – at FGU-institutionernes økonomiske drift bliver sikret, så de unge kan få den indsats, som var tiltænkt med reformen. Det skylder vi dem."

Læs hele indlægget her.

Tomas KeplerTomas Kepler
Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

"Den politiske logik kan risikere at diktere, at særlige, nye midler skal bruges på helt særlige, nye indsatser, men det burde også være klog uddannelsespolitik at bevare og passe på det høje kvalitetsniveau i de uddannelsessucceser, der faktisk er opbygget."

Læs hele indlægget her.

Mai MercadoMai Mercado
Gruppeformand (K) og undervisningsordfører

"Regeringen vil bruge 2,5 milliarder kroner mere på uddannelsesområdet uden at begrunde, hvad pengene konkret skal gå til. Der er adskillige reelle udfordringer på uddannelsesområdet, som vi skal have løst, men vi behøver ikke at øge udgifterne markant." 

Læs hele indlægget her.

Alma TynellAlma Tynell
Forkvinde, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

"Når klassekvotienten i dag er så høj, skaber det derfor ulighed, hvor dem, der i forvejen bliver tabt i undervisningen, kommer endnu længere bagud. Og hvis vi skal have et gymnasium med plads til alle elever, holder det ikke. Derfor bør klasseloftet sænkes til 24 elever."

Læs hele indlægget her.

Pernille BrøndumPernille Brøndum
Rektor, Nordvestsjællands HF & VUC og formand for Danske HF & VUC – Lederne

"Vi skal være lige så ambitiøse på de voksnes vegne, som vi er på de unges. Derfor forslår vi, at 90 procent af de voksne som minimum skal have et uddannelsesniveau, der svarer til en ungdomsuddannelse."

Læs hele indlægget her.

Mie Dalskov PihlMie Dalskov Pihl
Chefanalytiker, AE

"Når regeringen vil give uddannelsesområdet en årlig vitaminindsprøjtning på op mod 2,5 milliarder kroner i sit nye reformudspil, bør de have et særligt fokus på erhvervsskolerne. Det er der tre gode grunde til: Vi har brug for de faglærte, erhvervsuddannelserne kan løfte flere unge og den grønne omstilling kræver dygtige håndværkere.

Læs hele indlægget her.

Mette Fjord SørensenMette Fjord Sørensen
Underdirektør og chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed, Dansk Industri

"Forskning peger gang på gang på, at både lærere og pædagoger spiller en stor rolle, især for de børn, der har brug for lidt mere hjælp. Derfor skal disse uddannelser prioriteres."

Læs hele indlægget her.

Per B. ChristensenPer B. Christensen
Formand, Danske SOSU-skoler Bestyrelserne

"Når 20 procent af de unge aldrig får en ungdomsuddannelse, er det blandt andet fordi, at de mister motivationen for at lære. Møder vi dem på en anden måde og giver dem mulighed for at lære forskelligt meget tidligt, undgår vi at tabe dem i uddannelsessystemet."

Læs hele indlægget her.

Hanne PontoppidanHanne Pontoppidan
Formand, Uddannelsesforbundet

På VUC er der akut brug for penge – og det i den store skala. Derfor er min opfordring soleklar: Politikerne skal simpelthen huske, at både kortuddannede voksne, unge og børn alle skal have bedre muligheder, når de 2,5 milliarder kroner skal fordeles."

Læs hele indlægget her.

Stina Vrang EliasStina Vrang Elias
Adm. direktør, Tænketanken DEA, formand for NFA, REU og RUVU

"Det overordnede formål med investeringen bør være at sikre adgang til den arbejdskraft, som arbejdsmarkedet efterspørger. Og der skal ikke alene være tilstrækkelig med hænder og hoveder; de skal også være dygtige." 

Læs hele indlægget her.

Elisa RimplerElisa Rimpler
Formand, BUPL

"Rekrutteringskrisen kommer blæsende for fuld udrykning. Derfor er det bydende nødvendigt, at pædagoguddannelsen lykkes med at tiltrække flere studerende. Den skal være en uddannelse, man drejer hovedet efter. Sådan er det desværre ikke i dag."

Læs hele indlægget her.

Claus Rosenkrands OlsenClaus Rosenkrands Olsen
Uddannelseschef, Dansk Erhverv

"Skarp prioritering er nødvendig, når uddannelsesmilliarder skal fordeles. Skal jeg pege på tre områder, vil det være grundskolen og overgangene, erhvervsuddannelserne og den digitale omstilling af vores uddannelser."

Læs hele indlægget her.

Karsten SuhrKarsten Suhr
Formand, Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier

"Vi mener, at der blandt andet skal afsættes betydelige ressourcer til kommunernes Pædagogisk Psykologiske Rådgivning, PPR. Det er en kendsgerning, at PPR's rolle er essentiel for, at skolerne kan tilvejebringe den rette indsats overfor de enkelte børn og unge, så de får de bedste muligheder i deres nuværende og fremtidige skole- og uddannelsesliv."

Læs hele indlægget her.

Jakob SølvhøjJakob Sølvhøj
Medlem af Folketinget (EL) og undervisningsordfører 

"Der er åbenlyst brug for større investeringer, end regeringen har lagt op til, hvis vi skal løfte kvaliteten i hele uddannelsessektoren. En mere langsigtet strategi for tilførsel af økonomi til uddannelsessektoren ville derfor være kærkommen."

Læs hele indlægget her

Ole HeinagerOle Heinager
Direktør, NEXT Uddannelse København, formand, DEG-L (Lederne i Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier)

"Svage it-færdigheder er et problem for mulighederne for voksen- og efteruddannelse, hvor de digitale læringsløsninger vinder mere og mere indpas. Derfor mener DEG-L, at de godt én million danskere, som mangler basale digitale færdigheder, skal tilbydes et digitalt kørekort inspireret af 90'ernes PC-kørekort."

Læs hele indlægget her.

Stefan HermannStefan Hermann
Rektor, Københavns Professionshøjskole, formand, Danske Professionshøjskoler

Det er afgørende, at der én gang for alle sættes ind på netop lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsernes kvalitet, der har været underprioriteret gennem længere tid. Det kræver en investering på 600 millioner kroner årligt

Læs hele indlægget her

Tina VoldbyTina Voldby
Underdirektør, Tekniq

"Der brug for et grundlæggende opgør med synet på erhvervsskolerne, der af mange politikere stadig ses som steder, som skal samle dem op, der ikke får en ungdomsuddannelse. Det er en helt forkert tankegang. Vi brug for flere unge med både hænder og hovedet skruet rigtigt på."

Læs hele indlægget her.

Mette SlottvedMette Slottved
Chefanalytiker, Vive

"Hvis nogle af de 2,5 milliarder kroner til uddannelse bliver øremærket til de allermest udfordrede folkeskoler i landet, vil målet om flere faglærte komme tættere på. Vi bør satse på de udfordrede skoler og give dem de bedste betingelser for at gøre en positiv forskel."

Læs hele indlægget her

Torben Vind RasmussenTorben Vind Rasmussen
Formand, Center for Ungdomsforskning (CeFU), formand, Efterskoleforeningen

"Der er behov for at ændre formen for den nuværende brobygning, som mange steder bærer præg af at være sodavandsbesøg. Brobygningen skal i stedet være ambitiøs og indeholde læring."

Læs hele indlægget her.

Christina Barfoed-HøjChristina Barfoed-Høj
Direktør, EVA

"En del børn, unge og voksne har ulige forudsætninger i uddannelsessystemet, og vi mangler blandt andet uddannede pædagoger, lærere og sygeplejersker. Det er to udfordringer, som bør få del i uddannelsesmilliarderne."

Læs hele indlægget her.

Gordon Ørskov MadsenGordon Ørskov Madsen
Formand, Danmarks Lærerforening

"Ved at investere direkte både i folkeskolen og i læreruddannelsen tager vi hånd om den kæmpestore samfundsopgave, det er, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Samtidig skal investeringen også komme dem, der ikke vælger en erhvervsuddannelse, til gode."

Læs hele indlægget her.

Ulla Tørnæs (V), uddannelses- og forskningsordfører og Ellen Trane Nørby (V), børne- og undervisningsordfører

"Pædagoguddannelsen skal forbedres, så de studerende både får mere teoretisk og praktisk undervisning, og lærerstuderende skal klædes bedre på til at kunne varetage opgaven som underviser. Det er vi i Venstre klar til at investere i."

Læs hele indlægget her.

Peter Bendix Pedersen, formand, Friskolerne, Mette Berg Hansen, bestyrelsesmedlem, Friskolerne og Sidsel Bukh, bestyrelsesmedlem, Friskolerne

"Det er vigtigt, at de praktiske fag igennem hele skoleforløbet bliver en lige så prioriteret del af skolegagen som de boglige fag. Når man præsenteres for muligheden for at få konkret erfaring med et materiale eller fag, så udvides chancerne for, at man fatter interesse for det."

Læs hele indlægget her.

Thomas Alexander Hoelgaard, direktør, Teach First Danmark, Kim Stenholm Paulsen, skoleleder, Lundehusskolen, Marco Anders Damgaard, skoleleder, Tingbjerg Skole, Annette Samsøe Jensen, skoleleder, Husum Skole og Birgitte Pilgaard, skoleleder, Herstedøster Skole.

"Alt for mange nye lærere oplever praksischok og stopper inden for det første år i folkeskolen; det kan mentorordninger ændre på. De koster noget, men det er meget dyrere ikke at have nok dygtige lærere."

Læs hele indlægget her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jannik Bay

Uddannelses- og integrationschef, DA
Cand.polit. (Københavns Uni. 1996)

Mille Borgen Mikkelsen

Fhv. formand, Danske Skoleelever
Alssundgymnasiet Sønderborg

Hanne Fischer

Direktør, FGU Vestegnen, formand, FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1992)

0:000:00